2011. március 25., péntek

A rosszfiúk megjavulnak

Érdekes felmérés látott napvilágot ma reggel: egy, a Rockwool alapítvány által elvégzett kutatás szerint drasztikusan csökken a bűnözés az első- és másodgenerációs dániai bevándorlók körében. 1990-ben például a másodgenerációs, nem nyugati országból érkezett bevándorlók 11 százaléka volt büntetett előéletű, míg 2006-ban már csak 5 százalék. Ez a szám azonban még mindig háromszorosa a dán többségi társadalomra jellemző bűnözési rátának (1.4%). Ha azonban figyelembe veszünk egy sor demográfiai és szociológiai mutatót (életkor, jövedelem stb.), akkor kiderül: a bevándorló körében csupán 30%-kal gyakoribb a bűnözés, mint a dánok körében. Ez az arány 15 éve még 80 százalék volt.

Érdekes képet kapunk akkor is, ha összehasonlítjuk a bevándorlók és a dánok bűnözési mintáját. Míg a vagyon elleni bűncselekmények esetében gyakorlatilag nincs mérhető különbség (azaz ugyan akkora esélye van annak, hogy Lars vagy Mohammed rámolja ki a nyaralót), addig a személy elleni, erőszakos bűncselekmények jóval gyakoribbak a bevándorlók körében. Ez alighanem kulturális okokkal (is) magyarázható: bizonyos bevándorló szubkultúrák körében ugyanis az erőszak alkalmazása még ma is a konfliktusmegoldás elfogadott formájának számít. 
   
A szakértők szerint a fent leírt pozitív tendencia több tényezőnek köszönhető. Egyrészt a múlt évtized konjunktúrája alatt egyre több bevándorló talált munkát vagy tanult tovább. Másrészt azonban alighanem olyan okok is közrejátszanak, amiket eddig nem sikerült pontosan feltérképezni. Ilyen lehet például az európai viselkedéskultúra lassú térhódítása a harmadik világból áttelepült bevándorlók körében. 

A szakértők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy aligha várható, hogy a dánok és bevándorlók bűnözési mutatói egyhamar teljesen kiegyenlítődnek. Ennek oka nem annyira kulturális vagy etnikai, mint inkább szociális. Szociológiai és kriminológiai közhely ugyanis, hogy minden társadalomban gyakoribb a bűnözés az alsóbb társadalmi osztályok tagjai körében. Ezért aztán mindaddig, amíg a dán társadalom kis jövedelmű, alacsonyan képzett alsó rétegét túlnyomó részben bevándorlók alkotják, fel kell rá készülnünk, hogy a bűnözés is elterjedtebb lesz köreikben.

Nincsenek megjegyzések: