2011. február 8., kedd

Bevándorlók Dániában

Ha már legutóbb szóba került a dániai bevándorlás kérdése, álljon itt néhány ezzel kapcsolatos adat, minden további kommentár nélkül. Megjegyzés: az alábbiakban bevándorló alatt az első- másod- és harmadgenerációs bevándorlók értendők. Más szóval: a statisztikai adatok sok olyan személyt is tartalmaznak, akik már Dániában születtek.

Igen az integrációra
  • 2010. január 1-én 542 738 bevándorló élt Dániában. Ez azt jelenti, hogy az összlakosság 9,8%-a bevándorló.
  • Az összes bevándorló 67 százaléka származik ú.n. nem-nyugati országból (ikke-vestlige lande). 26 százalékuk valamelyik EU országból érkezett, a fennmaradó 7 százalék pedig nem-EU tag nyugati országokból (pl. USA, Kanada, Ausztrália).
  • A legtöbb bevándorló Koppenhágában és a többi nagyvárosban él, a legkevesebb pedig az észak-jütlandi régióban (ahol mi is lakunk). A koppenhágai konglomerátum lakosságának 15,4 százaléka bevándorló, szemben az észak-jütlandi régió 5, 5 százalékos arányával.
  • Az első generációs bevándorlók 65 százaléka 20 és 49 éves kor között van, szemben az őshonos lakosság 38 százalékával.
  • Ami a másod- és harmadgenerációs bevándorlókat illeti: ezek 66 százaléka 15 év alatti. Ez a szám a dánok körében mindössze 19 százalék. Más szóval, a gyerekek körében jóval több a bevándorló, mint a társadalom egészének átlagában. 
  • 2001 és 2009 között 13 százalékról 23 százalékra nőtt azon nem-nyugati országokból származó bevándorlók aránya, akik dán házastársat választottak maguknak. Ennek oka részben a családegyesítési törvény 2002-es, radikális megszigorítása volt.
  • A 2008-2009-es tanévben általános iskolába járó  718 835 gyerekből 71 779 (10%) volt bevándorló. Három Koppenhága környéki településen ez az arány 30 százalék fölötti. 
  • A dán cégek alig több mint fele foglalkoztat bevándorlókat.
Forrás: www.nyidanmark.dk, www.tv2.dk

Nincsenek megjegyzések: