2009. szeptember 25., péntek

Kuvik múltidőben?

Hacsak a jelenlegi aggasztó tendencia nem vesz váratlan fordulatot, a dánok néhány év múlva már csak külföldön, esetleg állatkertben találkozhatnak egy errefelé korábban oly gyakori madárfajjal, a kuvikkal. Míg a 60-as években a faj dániai állománya még több mint 1000 párt számlált, addig mára ez a szám 60-70-re zuhant.


A kuvik (Athene noctua) a Dániában fészkelő hét bagolyfaj legkisebbike: nem sokkal nagyobb, mint egy feketerigó. Visszaszorulásának egyik oka a költésre alkalmas helyek fokozatos eltűnése. Mivel a kuvik nem épít fészket, rá van szorulva a természetes vagy ember alkotta lyukakra, üregekre. Ezekből pedig egyre kevesebb van Dániában. Először az odvas fák, sövények nagy része tűnt el a tájképből. Ehhez a változáshoz a kuvik még képes volt alkalmazkodni, főleg úgy, hogy behúzódott a lakott településekre. Erre utal dán neve is: kirkeugle, azaz templombagoly. Az elmúlt évtizedekben azonban a legtöbb templomot, gazdasági épületet felújították, kiszorítva ezzel a korábban ott költő madarakat. A nagyüzemi mezőgazdaság kialakulásával párhuzamosan pedig szinte teljesen eltűntek a korábban oly gyakori tanyák, lakó-és gazdasági épületek, melyek a baglyok lakóhelyéül is szolgáltak.


A kuvik kálváriájának igazi oka azonban a költési időszakban fellépő élelemhiány. Ez megint csak a dán táj arculatának drasztikus megváltozásával függ össze. A mára egyeduralkodóvá vált nagyüzemi gabonatáblákon ugyanis az utódlás szempontjából kritikus április-június időszakban szinte semmi ennivaló nem található, így a kuvikfiókák jelentős része egyszerűen éhen hal. Az idei költőszezon különösen katasztrofális volt. Dán ornitológusok még sosem számoltak be annyi magára hagyott, elpusztult fiókáról, mint 2009-ben. Röviden összefoglalva: a kuvik problémája, hogy ahol költeni tud (farmokon, falvakban), ott a mezőgazdasági termelés ipari jellege miatt nincs mit ennie, ahol pedig találna élelmet (marginális földeken, természetvédelmi területeken, legelőkön), ott ritkán van költésre alkalmas fa, odú, épület. A nyestfélék utóbbi évtizedekben tapasztalt elszaporodása is igen érzékenyen érintette a kuvikállományt. Ráadásul a madarak életmódja is hozzájárul a faj pusztulásához. A kuvik ugyanis rendkívül helyhez kötött: szakértők szerint legtöbbjük egész életét egy kb. 10 km-es körön belül éli le. Ez pedig azt jelenti, hogy az adott élőhelyen bekövetkező negatív változásokra (pl. egy legelő művelés alá vonása, vagy egy fészkelésre alkalmas épület eltűnése) képtelen elvándorlással reagálni.

A kuvik megmentésére egy kisebb népmozgalom indult Dániában. A Környezetvédelmi Minisztérium 2, 1 millió koronát (kb. 78 millió forintot) szán a madárfaj megmentésére. Hogy mindez mire elég, azt elsősorban a követendő stratégia határozza majd meg. Rövid távon a tervbe vett kampány, amely etetők és mesterséges odúk telepítésével kívánja kezelni a problémát, talán lassíthatja a faj eltűnését. Szakértők szerint azonban igazán tartós megoldást csak a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat drasztikus megváltoztatása hozhatna. Elsősorban arra lenne szükség, hogy a nagyüzemi gazdaságok, illetve falvak közvetlen közelében (ahol a még meglévő baglyok többsége él) újra megjelenjenek a művelés alól kivont földek, legelők, ahol a kuvik megtalálhatja az élelméül szolgáló rovarokat, rágcsálókat. Az ez által érintett gazdák kárpótlása persze a 2,1 millió korona többszörösét igényelné, viszont a pozitív hatás számos más állat- és növényfajt is kedvezően érintene.

Nincsenek megjegyzések: