2009. február 18., szerda

Jensenéknél

A legtöbb magyar valószínűleg el sem tudna képzelni unalmasabb, jellegtelenebb neveket, mint mondjuk Jens Jensen, Niels Nielsen vagy Hans Hansen. Úgy tűnik, ezzel a dánok is így vannak, legalábbis erre utal, hogy az elmúlt két évben több mint 252 000-en választottak új család- és / vagy keresztnevet. Legtöbben éppen a fent említett, túl gyakorinak tartott családnevektől igyekeztek megszabadulni, de egyre gyakoribb az is, hogy bevándorlók vesznek fel dán nevet. A névváltoztatási hullámot egy 2006-os új névtörvény indította el, mely jelentősen liberalizálta az addigi igen szigorú szabályozást. A törvény értelmében például bármely családnév szabadon választható lett, kivéve az ún. védett neveket - ezek általában olyan ritka nevek, amelyeket 2000-nél kevesebben viselnek. Egyúttal lehetőség nyílt a korábbi középső név családnévvé tételére is.

Isten hozta Monotóniában!

Ha egy pillantást vetünk a leggyakoribb dán családnevek listájára (2009. január 1-i adatok, forrás: Danmarks Statistik), megérthetjük, miért érzik úgy a dánok, hogy szükség van egy kis frissítésre:

1. Jensen 278.782

2. Nielsen 275.744

3. Hansen 231.221

4. Pedersen 173.639

5. Andersen 165.871

6. Christensen 125.192

7. Larsen 122.712

8. Sørensen 117.300

9. Rasmussen 99.238

10. Jørgensen 93.182

A táblázatból kitűnik, hogy a minden kilencedik dánt Jensen-nek vagy Nielsen-nek hívnak. (Ezzel összevetve a leggyakoribb magyar családnevet, a Nagy-ot „mindössze” negyedmillióan viselik Magyarországon - azaz negyven emberből csak egy). Ráadásul a 20 leggyakoribb dán családnév közül az első 19 keresztnévből ered. Ez joggal veti fel a kérdést, hogy hogyan vált a dán névadás ennyire fantáziátlanná? Nos, pár száz éve ez korántsem volt így.


Családnévtelenség

Dániában a családnevek használatát egy 1828-as törvény tette általánosan kötelezővé. Azt megelőzően a nemesség kivételével hivatalosan mindenkinek csak keresztneve volt. Mivel a keresztnevek száma véges, egy adott településen akár több tucat Jens, Niels vagy Mads is élhetett egyszerre. E miatt szükség volt további, nem anyakönyvezett azonosító nevekre, amelyek kétfélék lehettek: patronímek (azaz az apa keresztnevéből származó derivációk), illetve megkülönböztető- vagy ragadványnevek. Az utóbbiakat általában a közösség adta, az illető valamely külső tulajdonsága (Brun-Barna; Krøl-Göndör), foglalkozása (Smed-Kovács, Møller-Molnár), esetleg egy állattal való hasonlósága alapján (Ravn-Róka; Hjort- Szarvas). De gyakoriak voltak egy-egy földrajzi, topográfiai elemre (Bakke-domb; Bjerg-hegy; Brink-szikla) vagy származási helyre utaló ragadványnevek is. E rendszer párhuzamai persze a magyar névtanban is jól ismertek. Bár a ragadványnevek gyakran öröklődhettek, az sem volt ritka, hogy valakit a közösség élete során különféle nevekkel ruházott fel.

Ami a patronímeket illeti, ezek a legtöbb kultúrából ismertek (lásd: angol -son, görög -pulosz, ír O’-, lengyel -ski, skót Mac- vagy Mc-, walesi Ap, arab ibn, a héber ben-t magyar -fi) A dánban és a norvégban a patroním képzője persze a -sen (a svédben meg a -son). A patroním alapvető tulajdonsága, hogy eredetileg nem családnév volt, hanem mindig az illető személy apjának a nevén alapult. Például ha Magyarországon napjainkban a régi dán, patronímián alapuló rendszer szerint adnánk neveket, akkor az én családomban így hívnák a férfiakat:

Pálfi Sándor (apai nagyapám, apja Pál); Sándorfi Sándor (apám); Sándorfi Zsolt (jómagam); Zsoltfi Trisztán (fiam); Trisztánfi ??? (unokám)

Dániában tehát a ragadványnevek adása mellett 1828-ig a patronímek használata volt az egyik legelterjedtebb módszer az azonos keresztnevűek megkülönböztetésére. Lányok esetében a -datter (lánya) végződést adták az apa nevéhez. A patronímeket és a ragadványneveket persze szabadon lehetett kombinálni, így egy embert gyakran több névvel is illethettek. Engem például Dániában nagy valószínűséggel a Sándorfi helyett vagy mellett Magyar-nak hívtak volna, később pedig ezekhéz még jöhetett volna a Siket, a Sánta, vagy kis szerencsével Bölcs. Az sem volt ritka, hogy valakinek olyan ragadványneve volt, amire nem volt túl büszke (pl. Sánta, Csalfa), vagy amiről nem is tudott.

Családnevek születése

Az 1828-as törvény ennek a színes névadási gyakorlatnak vetett véget, kötelezővé téve a családneveket. Minden családban a családfőnek kellett családnevet választania, három lehetőségből: ha volt neki ilyen, választhatta a saját patronímjét (például Jensen), a saját keresztnevét, a -sen toldalékkal ellátva, illetve, ha volt, a ragadványnevét. Megint csak a mi hipotetikus példánkkal élve: ez esetben Tisztán fiam lehetett volna Sándorfi (apja patronímja alapján), Zsoltfi, vagy Magyar.

Mivel sok ragadványnév nem volt túlságosan megtisztelő, a dánok legtöbbje az első két megoldás egyikét választotta, amelyek végeredménye persze ugyan az lett: hihetetlen mennyiségű -sen toldalékos, keresztnéven alapuló családnév. A 19. század közepén a dánok több mint 80%-a ilyen családnévvel büszkélkedhetett, és az arány ma sem lényegesen jobb.

Az új törvény kezdetben igen népszerűtlen volt. Sokan nem értették, mi szükség van az egészre, másokat pedig az új rendszer logikátlansága zavarta: hogy lehet valakit Jensen-nek nevezni, ha az apja nem is Jens, hanem mondjuk Per? És hogy lehet egy lány Madsen (-fi), ha nem is fiú? Az új törvény ugyanis eltörölte a -datter toldalék használatát (ami például Izlandon máig használatos), és az összes testvérre nézve ugyan azt a családnevet tette kötelezővé.

Férjek asszonynévvel

Az első dán névtörvény aztán az évek során számos változáson esett át. 1904-től lehetőség nyílt a névváltoztatásra, igaz, csak szigorú feltételek mellett. Valaki például úgy válhatott Jensen-ből mondjuk Niss-é, ha igazolta, hogy az új név korábban több generáción át használatos volt a famíliában mint ragadványnév, vagy ha ehhez az országban élő összes (!) Niss írásban hozzájárult. Ennél egyszerűbb megoldás volt egy olyan nevet választani, ami korábban nem volt használatos Dániában. 1961-től lehetőség nyílt arra is, hogy valaki egyik nagyszülője, majd pedig dédszülője nevét vegye fel, illetve hogy középső nevet is adjanak a gyerekeknek. Manapság egyre gyakoribb, hogy nem a feleség, hanem a férj veszi fel házastársa nevét házasságkötéskor (én magam például három ilyet is ismerek személyesen). A dán parlament ezekben a napokban tárgyalja a névtörvény további liberalizálásáról szóló legújabb törvényjavaslatot, amely többek között lehetővé tenné a transzszexuálisoknak, hogy új nemüknek megfelelő keresztnevet vegyenek fel.


Maradok tisztelettel...

A mi esetünkben persze semmi szükség a névcserére. Egyrészt nem készülünk nemváltoztató operációra, másrészt a statisztikák szerint Dániában csupán 180 Niss és 39 Varga él, azaz egyikünknek sem kell túlzottan tartania tőle, hogy beleolvadunk a Jensenek arctalan tömegébe. Az viszont igaz, hogy könnyebb lenne az életem, ha nem Zsoltnak (illetve tetszés szerint Szoltnak Slotnak, George-nak vagy Zoltnak), hanem mondjuk Jens-nek hívnának.

Forrás: Kristeligt Dagblad; Eva Villarsen Meldgaard: Efternavnets historie

Nincsenek megjegyzések: